11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Jest wykonawca przepompowni w Olszewie-Borkach

5 września br. Gmina Olszewo – Borki podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego, pn.: Budowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie działki nr 540/2 przy ul. Średniej. Wykonawcą instalacji będzie Sanprod sp. z.o.o z Ostrołęki.


Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania:

- wykonanie przepompowni ścieków o wydajności 25,0dm3/s,
- wykonanie studni kanalizacyjnej DN 1400mm, żelbetowej z zasuwą odcinającą na odpływie do przepompowni,
- wykonanie komory zasuw wraz z wyposażeniem,
- wykonanie studni z możliwością montażu zestawu czyszczącego,
- wykonanie kanałów sanitarnych grawitacyjnych,
- wykonanie kanałów tłocznych.

Całkowity koszt zadania zgodnie ze złożoną ofertą przetargową wyniesie: 636.721,80 zł brutto. Wstępnie przewidziany termin realizacji to połowa roku 2020, jednak z przeprowadzonych z wykonawcą rozmów wynika, że możliwy będzie szybszy termin prac.

Stan techniczny funkcjonującej obecnie przepompowni ścieków budził w latach ubiegłych wielokrotne zastrzeżenia OPWiK odpowiedzialnego za jej eksploatację. W konsekwencji braku niezbędnych inwestycji, w 2018 r. doszło do wypowiedzenia porozumienia porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo – Borki w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W wyniku spotkań przedstawicieli samorządu Miasta Ostrołęki, gminy Olszewo – Borki oraz OPWiK Sp. z o.o., Rada Miasta wyraziła jednak w ostatnich miesiącach zgodę na przedłużenie okresu wypowiedzenia umowy .

Wójt gminy Aneta Larent uznała modernizację systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Olszewo-Borki za niezbędną i kluczową dla gminy inwestycję.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!