11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Żebry-Perosy, Kordowo - wkrótce remonty dróg

Wójt gminy Aneta Larent podpisała umowę z firmą "Drogi i Mosty" Jan Kaczmarczyk z Kacic k. Pułtuska na remont dwóch dróg gminnych.

1) Remont drogi gminnej nr 250920W – ul. Królewska w miejscowości Kordowo o długości 245 m. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni ze zjazadami i wykonaniem poboczy gruntowych.

2) Remont drogi gminnej nr 250923W w miejscowości Żebry Perosy.

Ta istotna trasa gminna łączy drogę krajową nr 61 z miejscowością Żebry-Perosy. Odbudowa obejmie jej główny odcinek o długości 2,47 km (do wysokości cmentarza). Będzie to wymiana nawierzchni jezdni i wykonanie poboczy
z kruszywa naturalnego. Zakres realizacji obejmie także indywidualne zjazdy i remont przepustu drogowego.

Wartość robót budowlanych wynikająca z ogłoszonego przetargu wynosi 1.981.121,60 zł. Termin realizacji: 29 listopada 2019r.
Oba zadania zostały wsparte 80% dofinansowaniem rządowym ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!