11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Rada Gminy powołała spółkę komunalną

Na wniosek wójt Anety Larent Rada Gminy podjęła uchwałę o powołaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki - w formie spółki z o.o. Główne zadania spółki będą polagały na prowadzeniu kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

Zgodnie z podjętą uchwałą ZGK będzie również mógł przejąć min. utrzymnie czystości i porządku, odśnieżanie i remont dróg, prace porządkowe terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień.

Obecnie gospodarką komunalną w gminie Olszewo-Borki zajmują się pracownicy urzędu gminy Olszewo-Borki, co nie jest rozwiązaniem optymalnym. Utworzenie spółki przyczyni się do wzrostu poziomu usług świadczonych dla mieszkańców gminy. Spółka będzie również mogła realizować i usługi na rzecz innych podmiotów również spoza terenu gminy Olszewo-Borki i osiągać z tego zyski.

Zakłąd Gospodarki Komunalnej będzie mógł również korzystać z instrumentów finansowych niedostępnych bezpośrednio dla urzędu gminy, w tym ze wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest państwowym inwestorem kapitałowym i daje możliwość sfinansowania inwestycji samorządowych w obszarze gospodarki wodnej i ściekowej.

Zakłada się, że docelowo Spółka będzie się finansować samodzielnie i nie będzie wymagała wsparcia finansowego ze strony gminy. W przypadku wypracowania zysku w danym roku może być on np. przeniesiony na fundusz zapasowy spółki bądź wypłacony gminie (jako właścicielowi) w postaci dywidendy. Nadwyżki finansowe spółka może przeznaczać np. na wykonywanie zadań służących mieszkańcom gminy: np. budowę wodociągów, kanalizacji, a także na zakup sprzętu niezbędnego do rozwoju spółki np. kosiarki samojezdne, koparki, ciągniki, pojazdy asenizacyjne i inne.

Spółki z o.o. są coraz bardziej powszechną formą prowadzenia gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego i działają w wielu samorządach ( Miasto Ostrołęka, gmina Kadzidło, gmina Lelis, gmina Jedwabne i wiele innych)

Przewidywane procedury rejestracji spółki potrwają ok. 2 miesięcy, planowany czas rozpoczęcia działalności to listopad 2019 r.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!