11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Dyrektorzy szkół podstawowych powołani

Wójt Gminy po przeprowadzonych procedurach naboru powołała nowych dyrektorów szkół podstawowych w Antoniach, Grabówku, Nowej Wsi, Olszewie-Borkach i Przystani. Ogłoszenie kokursów na dyrektorów szkół odbyło się w związku z upływem kadencji dotychczasowych osób kierujących placówkami.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego wyboru dokonywały dwunastoosobowe komisje w skład których wchodzili przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organu prowadzącego i związków zawodowych. Komisje konkursowe wyłoniły dyrektorów w trzech placówkach: Antoniach, Przystani i Nowej Wsi. Ponieważ w Grabówku i Olszewie-Borkach komisje nie wskazały kandydata wymaganą bezwzględną większością głosów, wójt gminy powierzyła te stanowiska w oparciu o art. 63 ust.12 ustawy Prawo Oświatowe, który w takiej sytuacji wskazuje sposób ustalenia dyrektora przez wójta.

Dyrektorami szkół gminnych zostały następujące osoby:

  1. Szkoła Podstawowa w Antoniach - Pani Agnieszka Hanna Żebrowska.
  2. Szkoła Podstawowa w Grabówku - Pani Ewelina Piersa.
  3. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - Pani Alina Lenkiewicz.
  4. Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach - Pani Marzena Borkowska.
  5. Szkoła Podstawowa w Przystani - Pan Jerzy Józef Kruk.

Nowi dyrektorzy oficjalnie obejmą swoje funkcje 1 września 2019 r. Ich kadencje będą trwały 5 lat.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!