11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja dla rolników dotycząca przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę

Wójt Gminy Olszewo-Borki, w oparciu o stwierdzony przez Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Olszewo-Borki, informuje, że producenci rolni, których uprawy zostały dotknięte suszą mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach.

W serwisie internetowym monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/), ukazał się raport nr 07 potwierdzający wystąpienie na terenie Gminy Olszewo-Borki zagrożenia suszą w następujących uprawach rolnych:
• kukurydza na ziarno
• kukurydza na kiszonkę
• krzewy owocowe
• rośliny strączkowe.

Raport ten daje podstawę do rozpoczęcia procedury oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym przez Komisję powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Wnioski o oszacowanie szkód będą przyjmowane W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach pokój nr 20 i 21 tak, aby umożliwić komisji oszacowanie strat jeszcze przed zbiorem upraw.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach pokój nr 20 i 21 oraz na stronie internetowej urzędu www.olszewo-borki.pl

Wniosek (do pobrania)

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok,
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

Powołana przez Wojewodę terenowa komisja do spraw oszacowania szkód będzie dokonywała szacowania strat w następujących uprawach rolnych: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe. Do dnia lustracji nie należy dokonywać zbioru uprawy ani też jej likwidacji. Do szacowania szkody uwzględniania jest całość produkcji rolnej, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej, w gospodarstwie rolnym.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!