11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach informuje rolników o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2019. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki pokój nr 13 w terminie od 1 sierpnia 2019 r do 2 września 2019r.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT na zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. Na rok 2019 zwiększono limit stawki zwrotu podatku akcyzowego do 100 litrów na hektar użytków rolnych. Dodano możliwość zwrotu podatku od posiadanego bydła. Limitem stawki zwrotu podatku akcyzowego jest 30 litrów oleju napędowego na dużą jednostkę przeliczeniową posiadanego bydła (DJP).

Wniosek do pobrania

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1 zł na litr oleju.

Więcej informacji kliknij link
https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Procedura_akcyza_2019.pdf/0c16b1ee-69c2-a566-1af9-518d51dd12c0

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!