11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nowa Skarbnik Gminy

Od 1 sierpnia 2019 r. funkcję skarbnika gminy Olszewo-Borki objęła Monika Grabowska, zastępując na tym stanowisku Annę Niewiadomską, która po wielu latach pracy odeszła na emeryturę.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym skarbnika powołuje Rada Gminy na wniosek wójta. Stosowna uchwała została podjęta jeszcze na czerwcowej sesji Rady Gminy. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za taką deecyzją, wcześniej zgodnie
z procedurą odwołując poprzednią skarbnik, dziękując jej za wieloletnią pracę na rzecz gminy.

Monika Grabowska ma wyższe wykształcenie ekonomiczne, doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki, gdzie ostatnio pełniła obowiązki kierownika Referatu Budżetu i Finansów. Pani skarbnik jest zamężna, ma trójkę dzieci, mieszka w Kordowie.

IMG_20190626_113444.jpgIMG_20190626_113619.jpgIMG_20190626_114138.jpgIMG_20190626_114257.jpg

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!