11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ważne drogi do remontu

Wójt Aneta Larent ogłosiła przetarg w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont dwóch dróg gminnych: ulicy Królewskiej w Kordowie i drogi prowadzącej od drogi krajowej nr 61 do miejscowości Żebry-Perosy.

  • Remont drogi gminnej nr 250920W – ul. Królewska w miejscowości Kordowo będzie przeprowadzony na odcinku o długości 245 m.
  • Remont drogi gminnej nr 250923W w miejscowości Żebry Perosy obemie długość blisko 2,5 km.

Odcinki dróg zyskają nową nawierzchnię asfaltową. Planowany termin wykonania obu zadań 29.11.2019r., a szacowany koszt to 2,8 mln zł. Gmina nie byłaby w stanie sfinansować ich z własnych środków, ale dzięki podjętym staraniom przez wójt gminy udało się na ten cel pozyskać dotację od Wojewody w wysokości 80% ich wartości.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!