11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja dotycząca udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Pomoc weterynaryjna i całodobowa opieka weterynaryjna zwierzętom poszkodowanym na skutek wypadków komunikacyjnych oraz pomoc weterynaryjna rannym zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Olszewo-Borki udzielana jest przez lekarza weterynarii Andrzeja Rawa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Rawa Przychodnia Weterynaryjna z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Składowej 1, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych. Zgłoszenia należy dokonywać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach osobiście lub telefonicznie na nr telefonu: 510 133 449.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!