11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Pięć sołectw ze wsparciem od marszałka

W piątek 5.07.2019 r. w Rzekuniu odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie zadań realizowanych przez sołectwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Samorządów. Nasza gmina otrzymała pomoc dla zadań realizowanych przez 5 sołectw. W uroczystości uczestniczyły: wójt Aneta Larent, skarbnik Anna Niewiadomska i panie sołtys z miejscowości objętych programem: Danuta Białobrzewska, Ewa Mikulak, Dorota Kobrzyńska, Mirosława Polak. Ze strony zarządu województwa mazowieckiego umowy podpisywały panie Elżbieta Lanc i Janina Orzełowska, obecny był także radny województwa Mirosław Augustyniak.

Przy wsparciu MIAS jeszcze w tym roku będą realizowane następujące zadania:

Białobrzeg Dalszy - „Zakup kontenera użytkowego dla mieszkańców z przeznaczeniem na świetlicę wiejską"

W ramach zadania zostanie zakupiony kontener użytkowy, który będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej. Realizacja zakupu przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Białobrzeg Dalszy oraz zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców. Szacunkowa całkowita wartość Kosztów kwalifikowalnych realizacji Zadania 24 202,44 zł Środki przeznaczone na realizację zadania jako wkład własny pochodzące z Funduszu Sołeckiego wynoszą 14 202,44zł. Wysokość pomocy finansowej z budżetu województwa na realizację zadania to 10 000,00 zł.

Chojniki - „Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej"

Działania realizowane w ramach projektu będą polegały na karczowaniu, wyrównaniu, rekultywacji terenu oraz zasianiu i zawalcowaniu trawy. Realizacja zadania przyczyni się do powstania miejsca rekreacyjnego do aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi i pobliskich miejscowości i promowanie spotkań na świeżym powietrzu. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania jako wkład własny to 3 000,00zł. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa na realizację zadania: 3 000,00 zł.

Grabnik - „Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń dla dzieci"

Na placu pojawią się nowe atrakcyjne urządzenia do zabawy, zamontowane zostaną nowe ławki i kosze na śmieci. Plac zabaw poprawi estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Inwestycja przyczyni się również do większej integracji środowiska wiejskiego oraz do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania jako wkład własny, w tym: środki finansowe pochodzące z Funduszu Sołeckiego: 11 136,30 zł Wysokość wnioskowanej Pomocy finansowej z budżetu województwa na realizację Zadania 10 000,00zł. Wskaźnik procentowy wysokości wnioskowanej Pomocy finansowej z budżetu województwa w odniesieniu do szacunkowej całkowitej wartości Kosztów kwalifikowalnych realizacji Zadania 47,31%.

Nowa Wieś - „Budowa altany na placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Przedszkolem"

W ramach projektu zostanie wybudowana drewniana wiata wraz z wyposażeniem (ławy, stoły), pokryta gontem dachowym. Zostanie ona wybudowana przy Szkole Podstawowej Będzie ona służyć mieszkańcom do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Środki finansowe jako wkład własny pochodzące z Funduszu Sołeckiego to 10 000,00 zł. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa na realizację Zadania 10 000,00zł. Wskaźnik procentowy wysokości wnioskowanej Pomocy finansowej z budżetu województwa w odniesieniu do szacunkowej całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania: 50%.

Stepna Michałki - „Zagospodarowanie placu wiejskiego"

Przy wsparciu środków MIAS zostanie urządzony plac, zostaną zakupione i zamontowane ławki, kosze na śmieci, urządzenia do zabawy dla dzieci i urządzenia fitness. Realizacja projektu przyczyni się do integracji społeczności lokalnej i zwiększenia atrakcyjności tego miejsca, jako punktu odpoczynku, relaksu i zabawy. Szacunkowa całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania 21 828,88zł. Środki finansowe Wnioskodawcy przeznaczone na realizację zadania jako wkład własny, w tym: środki finansowe pochodzące z Funduszu Sołeckiego 11 828,88zł. Wysokość wnioskowanej Pomocy finansowej z budżetu województwa na realizację Zadania 10 000,00 zł.

Jak zapowiedziała członek zarządu województwa mazowieckiego program MIAS będzie realizowany w kolejnych latach z założeniem, że w jego kolejnych edycjach będą nim objęte kolejno wszystkie chętne sołectwa z terenu Mazowsza.

 

IMG_20190705_143230.jpgIMG_20190705_144808.jpgIMG_20190705_151552.jpgIMG_20190705_152224.jpgIMG_20190705_152258.jpgIMG_20190705_152509.jpgIMG_20190705_152516.jpgIMG_20190705_152544.jpgIMG_20190705_153700_1.jpgIMG_20190705_153712.jpgIMG_20190705_153724.jpgIMG_20190705_153737_1.jpg

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!