11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Unieważnienie konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabówku

Wójt Gminy Olszewo-Borki unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabówku ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Olszewo-Borki Nr 62/2019 z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabówku, z powodu stwierdzenia nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu – nie wystąpiono do NSZZ SOLIDARNOŚĆ Region Mazowsze Organizacja Międzyzakładowa – Nr 1568 Pracowników Oświaty i Wychowania Oddział w Ostrołęce o wytypowanie przedstawiciela NSZZ,, Solidarność'' do pracy w komisji konkursowej link do zarządzenia 76/2019

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!