11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Przepompownia w Olszewie-Borkach – przetarg ogłoszony

Rozpoczęło się postępowanie przetargowe  dla  wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie działki nr 540/2 przy ul. Średniej w Olszewie – Borkach. To jedno z kluczowych zadań inwestycyjnych w stolicy gminy. 

 
Stan techniczny istniejącej przepompowni ścieków budził wielokrotne zastrzeżenia OPWiK odpowiedzialnego za jej eksploatację. W konsekwencji braku niezbędnych inwestycji, w 2018 r.  doszło do wypowiedzenia porozumienia porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo–Borki w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Termin jego obowiązywania upływa  4 października 2019 r.

W tej sprawie odbyło się wspólne spotkanie z Prezydentem Miasta i prezesem OPWiK. Wójt gminy przekazała na nim zamierzenia w obszarze modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Olszewo-Borki na ten i przyszły rok oraz zwróciła z prośbą o przedłużenie obowiązywania porozumienia. Prezydent Miasta Ostrołęki przychylił się do tego wniosku i skierował stosowną uchwałę pod obrady Rady Miasta. W jej uzasadnieniu czytamy: „W świetle ostatnich spotkań przedstawicieli samorządu Miasta Ostrołęki, gminy Olszewo – Borki oraz OPWiK Sp. z o.o., poczynionych już przez Gminę działań i deklaracji o doprowadzeniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo-Borki do stanu pozwalającego na jej eksploatację, Prezydent Miasta Ostrołęki , na podstawie § 6 ust.3 porozumienia zobowiązał się wystąpić do Rady Miasta o wyrażenie zgody na ustalenie innych warunków jego rozwiązania, a mianowicie przedłużenia okresu wypowiedzenia umowy o 6 miesięcy, tj. do dnia 4 kwietnia 2020 roku”.

W budżecie na rok 2019 na niezbędne prace zabezpieczono kwotę 300 tys. zł.

Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania:

- wykonanie przepompowni ścieków o wydajności 25,0dm3/s, umieszczonej w studni żelbetowej Dw 2000mm,
- wykonanie studni kanalizacyjnej DN 1400mm, żelbetowej z zasuwą odcinającą na odpływie do przepompowni,
- wykonanie komory zasuw wraz z wyposażeniem,
- studni z możliwością montażu zestawu czyszczącego
- kanałów sanitarnych grawitacyjnych,
- kanałów tłocznych.

Otwarcie ofert przetargowych nastąpi pod koniec czerwca.

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!