11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Dofinansowanie przekazane oficjalnie

Wójt Aneta Larent odebrała z rąk Wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery symboliczny czek na dofinansowanie przebudowy ulic Sikorskiego, Pisarki w Zabrodziu i Krukach, realizowanej w ramach rządowego Fudnuszu Dróg Samorządowych. Wsparcie rządowe to kwota 2 271 768 zł. W spotkaniu jakie odbyło się we wtorek 11.06. 2019 r. w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wzięło udział wielu samorządowców różnych szczebli, którzy otrzymali dofinansowanie. Obecni byli także ostrołęccy parlamentarzyści, senator Robert Mamątow i poseł Arkadiusz Czartoryski.

 – Państwo możecie ze swoim budżetem, swoimi radami kreować przyszłość, ale jest jeden warunek: współpraca, porozumienie – mówił wojewoda.

Łaczna kwota tego dofinansowania przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego dla samorządów subregionu ostrołęckiegoi wyniesie ponad 30 mln złotych, co stanowi 50 proc. szacowanych kosztów inwestycji. Powiaty, gminy i miasto Ostrołęka wybudują przy wsparciu tych pieniędzy ponad 38.4 km dróg.

Przetarg na realizację swojej inwestycji gmina Olszewo-Borki ogłosiła 31.05.2019 r., a termin składania ofert upływa za kilka dni. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych, wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych i nawierzchni jezdni. Ogólna wartość prac drogowych to kwota ponad 4,5 miliona złotych, koszt infrastruktury podziemnej oszacowano na 773 tys. zł.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczy części drogowej, pozostałe środki na inwestycję będą pochodzić z budżetu gminy i wyemitowanych obligacji komunalnych.

IMG_20190611_123415.jpgIMG_20190611_123831.jpgIMG_20190611_124314.jpgIMG_20190611_124320.jpgIMG_20190611_125232.jpgIMG_20190611_130143.jpgIMG_20190611_130450.jpg

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!