11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Remont w Przystani z ogromnym dofinansowaniem

Wójt Gminy – Aneta Larent podpisała ogłoszenie przetargowe na remont przyziemia zabytkowego dworu w Przystani. To najważniejszy i najpiękniejszy obiekt zabytkowy na terenie naszej gminy. Obecnie mieści się tam szkoła podstawowa. Zaplanowane prace obejmować będą kompleksowe odnowienie zawilgoconych ścian fundamentowych budynku. Poprawi to stan obiektu ale także warunki w jakich przebywają dzieci.

250 tys. dotacji na ten cel zadeklarował w maju 2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wcześniej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udało się uzyskać wsparcie 490 216,00 zł. Łączne kwoty pozyskanego dofinansowania wynoszą więc ok. 85% wartości inwestycji, oszacowanej na sumę blisko 870 tys. zł.

Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania:

- odkopanie fundamentów wykonanie izolacji poziomej i pionowej,

- wykonanie drenażu opaskowego,

- wykonanie okładziny ścian fundamentowych ponad pow. terenu kamieniem polnym ciętym,

- wykonanie izolacji p. wilgociowej tarasu oraz okładzin schodów, posadzki tarasu,

- remont zawilgoconych tynków w pomieszczeniach piwnic.

W celu ograniczenia ilości gromadzonych wód opadowych i gruntowych w gruncie zalegającym wokół ścian piwnicznych budynku Szkoły Podstawowej, bezpośrednio przy ławach fundamentowych, zaprojektowano drenaż odwadniający.

Prace remontowe o szacunkowej wartości ok. 870 tys. zł finansowane będą z następujących środków:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" – 490 216,00 zł

- Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 250.000 złotych,

 Pozostałe środki planowane są z budżetu gminy.

dworek1.JPGdworek2.jpgdworek3.jpg

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!