11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ważny przetarg drogowy ogłoszony

Wójt gminy Aneta Larent podpisała ogłoszenie przetargowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących kompleksową przebudowę ulic Sikorskiego i Pisarki w miejscowościach Zabrodzie i Kruki. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych, wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych i nawierzchni jezdni. Szacowana wartość prac drogowych to kwota ponad 4,5 miliona złotych, koszt infrastruktury podziemnej oszacowano na 773 tys. zł.

Gmina otrzymała na część drogową dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 271 768 zł, pozostałe środki na inwestycję będą pochodzić z budżetu gminy i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zakres zaplanowanych prac drogowych w ul. gen. W. Sikorskiego (nr drogi 250928W), ul. Pisarki (nr drogi 250939W):

a) ul. Wł. Sikorskiego – na odcinku 1.357 mb.
b) ul. Pisarki odc. I – na odcinku 87 mb.
c) ul. Pisarki odc. II – na odcinku 415 mb.

- przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni,
- budowa chodników z kostki betonowej,
- wykonanie jezdni z kostki betonowej (ul. Pisarki),
- poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej (ul. Sikorskiego),
- utwardzenie istniejących zjazdów przez wykonanie nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowej lub z kruszywa,
- wykonanie poboczy wzmacnianych mieszanką kruszywa wzdłuż jezdni poza odcinkami na których są wykonane chodniki dla pieszych,
- wykonanie ścieżek pieszo - rowerowych bitumicznych,
- regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych i włazów studni KS,
- przebudowa hydrantów PPOŻ – przestawienie do granicy pasa drogowego lub istniejących ogrodzeń,
- ustawienie nowego oznakowania pionowego,
- wymalowanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej wraz z zamontowaniem PEO,
- wykonanie azyli na przejściu dla pieszych (ul. gen. Sikorskiego)
- wykonanie pasów oddzielających z płyt ażurowych betonowych oddzielających jezdnię od ścieżek pieszo – rowerowych,

Budowa przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Sikorskiego i ul. Pisarki:

- planowanych 38 szt. przyłączy wodociągowych w pasie drogowym o łącznej długości ok. 234,5 mb,
- planowanych 44 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym o łącznej długości ok. 266,5 mb,
- przebudowa 2 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!