11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Korty tenisowe oficjalnie otwarte

Pasjonaci tenisa ziemnego mogą już bez przeszkód korzystać z kortów tenisowych w Olszewie-Borkach. Oficjalnego otwarcia obiektu i inauguracji sezonu dokonała 28.04.2019 r. wójt gminy Aneta Larent, wspólnie z radnymi gminy, którym przewodniczył Krzysztof Grala. Pierwszy pokazowy mecz rozegrali zawodnicy Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego: Jordan Czapski, Bartek Murach, Mateusz Matyczak, Kamil Woźniak.

Zadanie pn. Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewo–Borkach zostało zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Wartość wykonanych robót wyniosła 359.128 zł, w tym wartość dofinansowania: 190 141 zł.

Prace były wykonywane w okresie od 9 lipca do 26 października 2018r.

Zakres zadania obejmował budowę dwóch kortów tenisowych o nawierzchni betonowej z odwodnieniem przez odprowadzenie wód opadowych spadkami na teren zielony.

- wyposażenie boisk: słupki wraz z siatką do tenisa, stojaki, trybuny;

- budowę piłkochwytów,

- budowę oświetlenia solarnego,

- budowę parkingów,

- zakup i montaż stojaków rowerowych,

- zagospodarowanie terenu: min. nasadzenia drzew i krzewów,

z01.JPGz02.JPGz03.JPGz04.JPGz05.JPGz06.JPGz07.JPGz08.JPGz09.JPGz10.JPGz11.JPG

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!