11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Usuwanie wyrobów zawierających azbest – nabór wniosków

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach informuje, że w 2019 roku kontynuowane będą działania związane z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2032”.

W związku z powyższym mieszkańcy (właściciele nieruchomości), którzy posiadają wyroby zawierające azbest (eternit falisty bądź płaski) i są zainteresowani przekazaniem go do utylizacji proszeni są o złożenie wniosku wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest w pokoju nr 21 Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach w terminie do dnia 22 lutego 2019 r.

 

Do pobrania:
Wniosek
Informacja o wyrobach zawierających azbest

O dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu mogą ubiegać się mieszkańcy posiadający zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujący demontaż tego pokrycia dachowego w 2019 roku.

Dofinansowanie dotyczy tylko osób fizycznych i nie obejmuje kosztów wykonania nowych pokryć dachowych oraz kosztów związanych z demontażem starej konstrukcji dachu.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględnione. W pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski tych mieszkańców, którzy posiadają już zdjęte płyty azbestowe oraz zamierzają zdjąć w terminie do dnia 30 czerwca 2019r.

Wnioski będą realizowane do wyczerpania środków finansowych. Wnioski niezrealizowane w roku 2019 będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru, w kolejności zgodnie z datą wpływu zgłoszeń.

W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie dofinansowania na ten cel.

Odbiór i utylizacja płyt azbestowych finansowane będą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu Gminy Olszewo-Borki.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!