11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2019

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach informuje rolników o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2019. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki pokój Nr 13 w terminie od 1 lutego 2019 r do 28 lutego 2019.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT na zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Na rok 2019 zwiększono limit stawki zwrotu podatku akcyzowego do 100 litrów na hektar użytków rolnych.

Dodano możliwość zwrotu podatku od posiadanego bydła. Limitem stawki zwrotu podatku akcyzowego jest 30 litrów oleju napędowego na dużą jednostkę przeliczeniową posiadanego  bydła (DJP). Na tą okoliczność należy załączyć zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1 zł na litr oleju.

Wniosek do pobrania

Więcej informacji kliknij link

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Procedura_akcyza_2019.pdf/0c16b1ee-69c2-a566-1af9-518d51dd12c0

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!