11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

V Turniej Piłki Nożnej Sołectw

W dniu 27 kwietnia 2014r. (niedziela) na Boisku ORLIK 2012 w Nowej Wsi odbędzie się  V Turniej Piłki Nożnej Sołectw z Okazji Otwarcia Sezonu na Boisku Orlik o Puchar Wójta Gminy Olszewo-Borki.


Celem turnieju są:

  • promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Olszewo-Borki i  powiatu ostrołęckiego,
  • integracja społeczności lokalnej,
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wypełnienie i organizację wolnego czasu,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zdobywanie doświadczenia na przyszłość dla realizacji imprez o randze gminnej służącej promocji gminy.

Przewidziane są nagrody dla drużyn, które zajmą I-III miejsca a także wyróżnienia dla najlepszego bramkarza i strzelca.

Podstawą udziału jest dokonanie zgłoszenia drużyny według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl. Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2014r. do Animatora Sportu Pana Waldemara Pędzicha Tel. 668921401.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!