11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne.

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji.Aktywny udział w badaniach przedkłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań. Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określenia poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalenia płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku do pobrania


Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!