11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zapytanie ofertowe Dyrektora Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi przy ul.Szkolnej 1A, zaprasza do składania ofert w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000euro) w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.:

 

  1. ,,Zakup i dostawa produktów spożywczych do Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi - szkoła”, SIWZ
  2. ,,Zakup i dostawa produktów spożywczych do Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi - przedszkole”. SIWZ

Oferty należy składać oddzielnie do szkoły i oddzielnie do przedszkole zgodnie z załączonymi SIWZ.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!