11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Spotkanie Pani Wójt z Wojewodą Mazowieckim

Wójt Aneta Larent spotkała się w Warszawie z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą. Rozmowy dotyczyły rządowego wsparcia dla gminy Olszewo-Borki w przebudowie dróg gminnych. Pan wojewoda zapowiedział merytoryczną i życzliwą współpracę urzędu mazowieckiego z gminą przy staraniach o środki z uchwalonego właśnie Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tych środków województwo mazowieckie otrzyma kwotę ok. 300 mln złotych, a planowane dofinansowanie do budowy dróg będzie mogło sięgać 80% wartości każdego zadania.

 Obecna na spotkaniu Katarzyna Harmata, zastępca dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji Urzędu Mazowieckiego, potwierdziła przyznanie gminie Olszewo-Borki na rok przyszły dofinansowania na zadanie "Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowościach: Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Ogólna wartość projektu to suma ponad 4,5 mln zł, a dofinansowanie wyniesie co najmniej połowę jego wartości.


Projekt przed ogłoszeniem przetargu wymagał będzie jeszcze poprawek technicznych, na które zwrócili uwagę członkowie komisji oceniającej wnioski. Niezbędne prace już zostały zlecone Referatowi Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa.

Podczas rozmów w urzędzie mazowieckim pani wójt towarzyszył zastępca Mariusz Prusaczyk i kierownik delegatury MUW w Ostrołęce Marcin Grabowski.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!