11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ostrzeżenie o Złej Jakości Powietrza

W związku z przekroczeniem poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ogłasza Ostrzeżenie I Stopnia Nazwa substancji: substancji Pył zawieszony PM 2,5 i pył zawieszony PM 10 w powietrzu

 

Obszar występowania:

woj. mazowieckie

Czas

Okres obowiązywania:

do dnia 29.11.2018 r. godz. 08.00

Przyczyny

Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulici emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.

Informacja o jakości powietrza: Informacje ości powietrza

Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl .

Środki ostrożności:

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych

Wrażliwe grupy ludności:

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Pyły zawieszone PM2,5 i PM 10 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

Zalecenia dla mieszkańców:

Wzmożenie czujności służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, oddziałów ratunkowych);

Zalecenia: – pozostania w domu, – unikania obszarów występowania wysokich stężeń pyłu, – ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzenia, – ograniczenia wietrzenia pomieszczeń.

Zalecenia: ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce;

Zalecenia: unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

Działania zapobiegające emisji:

Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;

Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi,  trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni;

Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);

  • Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
  • Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic;
  • Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;
  • Ograniczenie palenia w kominkach;
  • Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem;
  • Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych.

Źródło: komunikat MUW w Warszawie

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!