11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nadzwyczajna LIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 18 października 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach przy ul. Wł. Broniewskiego 13 odbyła się Nadzwyczajna LIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. W trakcie sesji radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

1) uchwałę Nr LIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2018 – 2033; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikającej ze zmian w budżecie; zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019 roku na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

2) uchwałę Nr LIII/345/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 46 430 860,86 zł; wydatki 57 287 684,83 zł; najważniejsze zmiany po stronie dochodów dotyczyły skorygowana dochodów z tytułu grantu z Fundacji Promocji Gmin Polskich na „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”; najważniejsze zmiany w wydatkach dotyczyły zwiększenia środków na realizacje zadania np. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Olszewo-Borki” .

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!