11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Szkolenia dla mieszkanców w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Gmina Olszewo-Borki zawarła umowę z Fundacją Promocji Gmin Polskich na realizację projektu POPC.03.01.00-00-0080/18 pn. “Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. W ramach projektu od X.2018r. do X.2019r. będziemy prowadzić szkolenia dla 144 mieszkańców gminy w 12 grupach szkoleniowych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny i w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Tematy szkoleniowe:

1. Rodzic w Internecie – 24 uczestników – 2 grupy szkoleniowe

2. Moje finanse i transakcje w sieci – 24 uczestników - 2 grupy szkoleniowe

3. Działam w sieciach społecznościowych – 12 uczestników - 1 grupa szkoleniowa

4. Tworzę własną stronę internetową (blog) – 36 uczestników  – 3 grupy szkoleniowe

5. Rolnik w sieci –  12 uczestników - 1 grupa szkoleniowa

6. Kultura w sieci –  36 uczestników  – 3 grupy szkoleniowe
 
Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin zegarowych zajęć w w/w obszarach zgodnych z potrzebami uczestników (1 moduł = 2x8h). Już niebawem zostanie podany szczegółowy harmonogram szkoleń i rozpoczęty zostanie nabór uczestników.
 
Szkolenia prowadzić będziemy w trzech lokalizacjach, tj.: Gminna Biblioteka Publiczna oraz w Dzienny Dom „Senior+” w Olszewie-Borkach, a także w Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!