11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nadzwyczajna LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Uprzejmie zawiadamiam, że Nadzwyczajna LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki odbędzie się dnia 18 października 2018 roku o godz. 8.15w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach przy ul. Wł. Broniewskiego 13 z następującym porządkiem obrad

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2018 – 2033;

b) zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

3. Zakończenie obrad.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Nadzwyczajnej LIII Sesji Rady Gminy Olszewo-Borki.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!