11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2015–2017

Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku aspektów. Liderzy inwestycji - “Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2015–2017” nasza gmina uzyskała 292 miejsce przy 748,85 zł wydatków inwestycyjnych per capita, czyli w stosunku do liczby mieszkańców.

Rankingiem objęto 1555 gmin wiejskich.Miejsce to cieszy, tym bardziej że za lata 2014-2016 uzyskaliśmy 370 miejsce. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się utrzymać ten trend i dzięki realizowanym inwestycjom poprawi się jakość życia mieszkańców gminy.  
Szczegółowe informacje http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!