11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

LI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 29 sierpnia 2018 r. odbyła się LI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni  podjęli niżej wymienione uchwały

1) uchwałę Nr LI/331/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu; - gmina udzieli w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1 640 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2545W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka- Gaczyska II etap” na które to, Powiat Ostrołęcki planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru wniosków  przez Wojewodę  Mazowieckiego;

2) uchwałę Nr LI/332/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2018 – 2033; - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z proponowanych zmian w budżecie gminy;

3) uchwałę Nr LI/333/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok - budżet po zmianach wynosi dochody 46 213 969,65 zł; wydatki 57 070 793,62 zł. Najważniejsze zmiany po stronie dochodów dotyczą zwiększenia z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Najważniejsze zmiany po stronie wydatków dotyczą zwiększenia na przebudowę drogi gminnej w msc. Drężewo oraz rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki.

Po sesji o godz. 12:00 odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, w którym uczestniczyli znamienici goście: Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce – Mariusz Popielarz, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Marian Krupiński,  Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – Maria Samsel, Wicestarosta Ostrołęcki – Krzysztof Parzychowski, Wójt Gminy Lelis – Stefan Prusik, radni powiatowi – Dariusz Domian, Wiesław Opęchowski i Waldemar Pędzich,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka – Zdzisław Gadomski, Naczelnik Wydziału Patrolowego KMP w Ostrołęce – podkomisarz Radosław Marias wraz z dzielnicowym Gminy Olszewo-Borki, Dyrektor Publicznego Terapeutycznego Punktu w Zabielu Wielkim – Bożena Napiórkowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie – Beata Laskowska, radni gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz sołtysi. 

DSC01717.JPGDSC01735.JPGDSC01736.JPGDSC01741.JPGDSC01745.JPGDSC01780.JPGDSC01784.JPG

Uroczyste otwarcie zainaugurowano przed wejściem głównym budynku, przez symboliczne przecięcie wstęgi, do którego zaproszono Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Mariusza Popielarza, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Mariana Krupińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy – Pawła Dębskiego, Przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego – Krzysztofa Gralę, Wójta – Krzysztofa Szewczyka, Sekretarz – Anetę Gutowską-Grucelską, skarbnika - Annę Niewiadomską, kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – Emilię Jadwigę Żebrowską, wykonawców – Dariusza Załuskę i Stanisława Jaksinę; inspektora nadzoru budowlanego – Grzegorza Konarzewskiego i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Grażynę Agnieszkę Krukowską. Kolejnym etapem było poświęcenie pomieszczeń budynku przez Proboszcza Parafii pw. NMP Królowej Polski Krzysztofa Dylnickiego.

Zaproszeni goście mieli również okazję do obejrzenia wszystkich pomieszczeń w budynku.

Przebudowa budynku urzędu trwała od marca 2017 r. do czerwca 2018 r., Wykonawcą robót było konsorcjum firm Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Dariusz Załuska z Ostrołęki i JAKKON sp. z o.o. z Ostrołęki. Wartość wykonanych prac podstawowych to 1.722.476,98 zł, w tym pożyczka umarzalna z WFOŚ na termomodernizację obiektu w kwocie 300.098,46 zł.

W wyniku przeprowadzonych prac uzyskaliśmy dodatkową przestrzeń biurową na poddaszu oraz poprawił się komfort pracy pracowników a przede wszystkim obsługiwanych mieszkańców. Nasz urząd stał się obiektem na miarę XXI wieku.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!