11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Olszewo-Borki

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Olszewo-Borki”.
Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!