11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Wójt gminy nie może stwierdzać własnoręczność podpisu lub datę zawartą na umowie dzierżawy, która będzie oddana do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania środków unijnych dla młodego rolnika. Poświadczenia własnoręczności podpisu na takiej umowie może dokonać tylko notariusz.

 

Jak wynika z zasad określonych w ustawie z dn. 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodnie z art. 96, może dokonać tylko notariusz, z wyjątkiem niektórych czynności określonych w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww. ustawy. A mianowicie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 7 lutego 2007r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni wójt, burmistrz, prezydent miasta, ale jedynie:

- na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz dokumentów z urzędów i instytucji,

- na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

Wówczas poświadczenie własnoręczności podpisu sporządzone na podstawie tego rozporządzenia wywołuje takie same skutki, jak gdyby poświadczenia dokonywał notariusz.

Reasumując, poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane we wskazanych przepisach, nie ma więc podstaw do takiego potwierdzenia i taka czynność nie miałaby mocy prawnej.

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie ((Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2291 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185).

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!