11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Podpisanie umów w ramach MIAS

11 czerwca 2018 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zostały podpisane dwie umowy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Przedmiotem niniejszych Umów jest udzielenie Gminie Olszewo-Borki przez Województwo dotacji na realizację zadań:

„Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Nożewo, gm. Olszewo-Borki”

kwota dofinansowania10 000,00 zł, całkowita wartość zadania 20 186,40 zł brutto.

„Wymiana lamp oświetlenia ulicznego przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Olszewie-Borkach na energooszczędne”

kwota dofinansowania10 000,00 zł, całkowita wartość 49 427,48 zł brutto.

 

Powyższe zadania zostaną zrealizowane do dnia 15 października 2018 r.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!