11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Archipelag Skarbów - warsztaty

6 i 7 czerwca 2018r. uczniowie Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi wzięli udział w warsztatach organizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego „Archipelag Skarbów”.

 

Opis programu: Program autorstwa doktora psychologii Szymona Grzelaka z zakresu profilaktyki zintegrowanej, łączący w sobie elementy profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych, profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Główne tematy, które porusza to: szczęście w życiu, miłość i seksualność w kontekście dojrzałego, trwałego związku. Zawiera elementy warsztatu pracy nad komunikacją, zachowaniami agresywnymi, asertywnością. Prowadzony jest w formie multimedialnego show, dostosowanego do młodych odbiorców. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biuro ds. Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szczegółowe informacje o programie dostępne na stronie: www.program.archipelagskarbow.eu

Sposób realizacji: W ramach programu odbywają się dwa mityngi z uczniami, szkolenie dla Rady Pedagogicznej oraz spotkanie z rodzicami. Prowadzący Program prowadzony jest przez 3-5 osobowy zespół profesjonalistów, posiadających uprawnienia do jego prowadzenia;

Czas trwania: Dla uczniów: 2 x po 4 godz.; dla nauczycieli: szkolenie 2-godzinne; dla rodziców: spotkanie 2-godzinne;

Uczniowie, rodzice i nauczyciele Gimnazjum w Nowej Wsi mogli wziąć udział w programie dzięki ogłoszonemu przez Wójta Gminy Olszewo-Borki konkursowi ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!