11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Przebudowa dróg gminnych w Olszewie-Borkach

W dniu 14 maja 2018 r. zostały podpisane umowy na zadania pn.: 1/ „Przebudowa ulicy Józefa Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki” na kwotę 1.012.616,00zł brutto, 2/ „Przebudowa ulicy Fryderyka  Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki” na kwotę 1.007.885,00zł brutto.

 

 Zakres prac przewiduje do wykonania:

  • odwodnienie z rur drenarskich oraz rowu melioracyjnego z umocnieniami,
  • rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz przyłącza kanalizacyjne,
  • roboty ziemne pod konstrukcję jezdni i chodników,
  • nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym,
  • nawierzchnia chodników z kostki betonowej w kolorze czerwonym,
  • wykonanie zjazdów z kostki betonowej w kolorze grafitowym,
  • regulację studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, zasuw wodociągowych, hydrantów,
  • oznakowanie pionowe i poziome.

Mieszkańców zachęcamy do zachowania szczególnej uwagi i ostrożności podczas wykonywania prac.

Planowany termin zakończenia robót do 31 sierpnia 2018 r.  

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!