11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2018-2023

Zachęcam Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w opracowywanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2018-2023. Przypominam, że zgodnie z przeprowadzoną delimitacją jako obszary rewitalizacji ustanowiono miejscowości: BIAŁOBRZEG DALSZY, CHOJNIKI, DZIAŁYŃ, SKRZYPEK, GRABNIK, PRZYSTAŃ, RATAJE oraz ZABIELE PILIKI

 

W związku z powyższym zgłaszane propozycje winny ograniczać się tylko do obszaru wskazanych wyżej miejscowości lub być z nimi powiązane. (np. skutki społeczne inwestycji zrealizowanej poza obszarem rewitalizacji w ewidentny sposób będą korzystnie oddziaływać na mieszkańców obszaru rewitalizacji).

Propozycje, dotyczące innych niż wymienione miejscowości lub w żaden sposób nie związane z wyznaczonym obszarem rewitalizacji jak również propozycje niekompletne (tzn. nie zawierajace wszystkich informacji i danych zawartych w przedstawionym nizej formularzu) nie będą rozpatrywane.

Upoważnionymi do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych są Interesariusze rewitalizacji – to w szczególności:

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji,

- właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, społeczną,

- działające na obszarze gminy organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2018-2023”, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 30 maja 2018 r. w następujących formach:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”;
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Olszewo-Borki 07-415 Olszewo-Borki
    ul. Wł.Broniewskiego 13, BIURO PODAWCZE, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja” w każdy dzień roboczy w godzinach pracy urzędu tj. 8:00 – 16:00.

 

Załączniki:

1) Formularz fiszki projektowej

2) Macierz zdiagnozowanych problemów

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!