11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Uroczyste Poświęcenie oraz Przekazanie Samochodu Strażackiego dla Osp Rżaniec

W dniu 05 maja 2018r. w miejscowości Rżaniec odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rżańcu.  Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym p.w.  św. Maksymiliana Marii Kolbego w Nowej Wsi. Po mszy świętej nastąpił przejazd pododdziałów, pocztów sztandarowych i zebranych gości na miejsce uroczystego apelu.

Na placu przy remizie i garażu OSP w Rżańcu dokonano poświęcenia i przekazania zakupionego samochodu pożarniczego marki Mercedes-Benz 1224 AF dla OSP Rżaniec. Samochód został zakupiony w 2017 roku przez Gminę Olszewo-Borki z pomocą finansową Powiatu Ostrołęckiego. Zakupiony pojazd zastąpił wysłużonego Stara 244, służącego jednostce przez ponad 30 lat.

Zebranych na placu apelowym przywitał Tomasz Olender - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rżańcu, który przedstawił rys historyczny jednostki.  Jednostka powstała w 1920 roku, położona wśród lasów ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności oraz stanowi ważne ogniwo w systemie przeciwpożarowym powiatu ostrołęckiego. Następnie odczytany został akt przekazania samochodu strażackiego, oficjalnego przekazania samochodu na ręce prezesa OSP dokonali: Wójt Gminy Olszewo-Borki – Krzysztof Szewczyk i Starosta Ostrołęcki – Stanisław Kubeł razem z zaproszonymi gośćmi: Komendantem Miejskim PSP –Jarosławem Wilgą, Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrołęka – Zdzisławem Gadomskim oraz radnym Gminy Olszewo-Borki – Edwardem Lumą.

Gospodarz parafii ksiądz proboszcz Bogdan Najda dokonał uroczystego poświęcenia samochodu.

Po wyświęceniu samochodu nastąpiła druga część uroczystości: wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym strażakom. Wręczenia odznaczeń dokonali: Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Janusz Głowacki, Komendant Miejski PSP Jarosław Wilga, Prezes Zarządu Gminnego OSP Dariusz Kossakowski, Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych „Za zasługę dla pożarnictwa” SREBRNYM medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został Andrzej Szlachetka.  BRĄZOWE medale otrzymali druhowie: Kamil Kania, Rafał Gąska, Przemysław Olender, Kamil Olender, Tadeusz Olender, Mirosław Budziłek, Tomasz Olender, Paweł Oleszczak, Adam Waszczak, Tomasz Choromański, Ireneusz Józef Duszak, Rafał Kowalczyk, Paweł Dymerski, Artur Grzegorczyk.

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Odznaką „Strażak Wzorowy” zostali odznaczeni druhowie: Adam Borkowski, Daniel Woźniak, Mateusz Graczyk, Mateusz Szymczak, Dawid Szymczak, Diana Napiórkowska, Adrian Kilimon, Kinga Olender, Dawid Oleszczak. Wręczenia odznaczenia dokonali: druh Janusz Głowacki, druh Dariusz Kossakowski, druh Tomasz Olender i Wójt Gminy Krzysztof Szewczyk.

Po uroczystym wręczeniu wyróżnień i odznaczeń głos zabrali: Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki, Krzysztof Szewczyk – Wójt Gminy Olszewo-Borki, Janusz Głowacki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Ostrołęce, Dariusz Kossakowski – Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Jarosław Wilga – Komendant Miejski PSP w Ostrołęce.  Rozmówcy dziękowali strażakom za dotychczasowy ofiarny wysiłek i gratulowali zakupu samochodu pożarniczego życząc, by służył druhom jak najlepiej. Nowocześniejszy samochód poprawi w znacznej mierze bezpieczeństwo ratowników i umożliwi skuteczniejsze prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych.

Wśród zaproszonych gości obecni również byli: Dariusz Domian – radny Powiatu Ostrołęckiego, Aneta Gutowska-Grucelska – Sekretarz Gminy, Teresa Żebrowska – skarbnik Zarządu Gminnego, Juliusz Zdanowicz – kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska UG w Olszewie-Borkach, Wiesław Jankowski – radny Gminy Olszewo-Borki, Aneta Larent – radna Gminy Olszewo-Borki, Roman Apaliński – przewodniczący komisji rewizyjnej Zarządu Gminnego OSP.

Uroczystość z honorami strażackimi prowadził Bogdan Święcicki – Komendant Gminny OSP.

Po zakończonej części oficjalnej, Prezes OSP Rżaniec podziękował wszystkim zebranym za udział w ceremonii poświęcenia samochodu. Zebrani goście i ochotnicy zaproszeni zostali na uroczysty, ciepły obiad przygotowany w lokalu „Euforia”.

Zdjęcia z tego podniosłego wydarzenia prezentujemy w naszej internetowej galerii.

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!