11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XLVIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 19 w Olszewie-Borkach odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, w której uczestniczyli Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, a także zastępca Komendanta Miejskiego Policji. Komendanci przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Olszewo-Borki.

Ponadto w trakcie sesji, radni podjęli niżej wymienione uchwały:  

1) uchwałę Nr XLVIII/316/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych; - obligacje zostaną wyemitowane na kwotę 4.000.000,00 zł.; celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

2) uchwałę Nr XLVIII/317/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2018 - 2033; - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z proponowanych zmian w budżecie gminy;

3) uchwałę Nr XLVIII/318/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok; - budżet po zmianach wynosi: dochody 45 534 815,16 zł; wydatki 56 391 639,13 zł; najważniejsze zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dotyczą zwiększenia z tytułu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Miasta Ostrołęki na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Planetarna, ul. Jowiszowa , ul. Gwiezdna w msc. Zabrodzie oraz zwiększenia z tytułu dotacji ze środków EFR w ramach PROW na dofinansowanie zadania „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie-Borkach”;

4) uchwałę Nr XLVIII/319/18 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Nakły; - odcinkowi drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym Nr 310/21 nadano nazwę „ulica Rubinowa”.

 

Ponadto rada gminy zapoznała się z Analizą oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Olszewo-Borki i ją przyjęła.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!