11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Kontrola i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wielu mieszkańców do dziś nie wypełniło tego obowiązku, zaś niektórzy zrobili to nierzetelnie.

 

Ponieważ znaczna część złożonych deklaracji nie wykazuje stanu faktycznego, w okresie do 30 czerwca br. weryfikacji poddani zostaną wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszewo-Borki.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Właściciele nieruchomości, na których stwierdzone zostaną nieprawidłowości będą wzywani celem złożenia stosownych wyjaśnień.Warto zatem samemu uregulować swoje zobowiązania w tym zakresie zanim urząd zrobi to za nas.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!