11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie-Borkach

Dnia 4 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie p. Krzysztof Szewczyk Wójt Gminy Olszewo-Borki zawarł umowę w sprawie dofinansowania projektu pt. "Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie-Borkach".

Projekt będzie realizowany przez Gminę Olszewo-Borki w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia realizowanej operacji to 31 lipca bieżącego roku.

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego na placu przy ul. Karola Szymanowskiego w miejscowości Olszewo-Borki. Dzięki realizacji tej operacji nastąpi poprawa dostępności do infrastruktury turystycznej mieszkańcom, w tym osobom z grupy defaworyzowanej, jak również nastąpi poprawa atrakcyjności oferty turystycznej na obszarze LGD.

Planowana całkowita wartość projektu: 298 824,19 zł

Wartość dofinansowania: 190 141,00 zł.

Poniżej przedstawiamy całą koncepcję zagospodarowania placu, przy czym budowa kortów będzie pierwszym etapem (do pobrania).

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!