11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zawiadomienie Wójta Gminy Olszewo-Borki

Wójt Gminy Olszewo-Borki na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 z późń. zm.) zawiadamia, że w dniach od 15.03.2018r. do dnia 16.04.2018r. w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach ul. Broniewskiego 13 zostaną wyłożone do publicznego wglądu spisy inwetaryzacyjne nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi:

 

1)   45/1 o pow. 0,0487 ha, 51/1 o pow. 0,0414 ha, 52/2 o pow. 0,0079 ha, 53/1 o pow. 0,0091 ha, 54/1 o pow. 0,0376 ha, 55/1 o pow. 0,0424 ha, 62/1 o pow. 0,0204 ha, 63/1 o pow. 0,0052 ha, 66/1 o pow. 0,0036 ha, 67/1 o pow. 0,0025 ha, 68/1 o pow. 0,0018 ha, 69/1 o pow. 0,0017 ha, 70/1 o pow. 0,0012 ha, 72/1 o0 pow. 0,0051 ha, 74/1 o pow. 0,0062 ha, 75/1 o pow. 0,0155 ha, 77/1 o pow. 0,0276 ha, 78/1 o pow. 0,0683 ha, 52/1 o pow. 0,0529 ha położonych w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki,

2)   98/1 o pow. 0,0279 ha, 124/1 o pow. 0,0507 ha, 161/1 o pow. 0,0510, 168/1 o pow. 0,2095 ha położonej w msc. Kruki, gm. Olszewo-Borki,

 

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisach inwetaryzacyjnych mienia gminnego mogą zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej w.w terminie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!