11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Odśnieżanie - komunikat

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach przypomina o konieczności usuwania pokrywy śnieżnej zalegającej na chodnikach przed posesjami. Właściciel posesji, przed którą wykonany jest chodnik ma obowiązek odśnieżyć tę część chodnika, która przylega bezpośrednio do jego gruntu.

 

Chodnikiem nazywamy wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Z Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach (art.5, ust. 1, pkt.4) wynika, że obowiązek odśnieżania chodnika, który przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu lub działki, należy do właściciela nieruchomości. A zatem właściciel domu jednorodzinnego czy działki, musi zgodnie z prawem odśnieżać chodnik bezpośrednio przylegający do jego posesji. Konieczne jest także usuwanie śniegu spod bramy wjazdowej, z połaci dachu domu, garażu, z dachu budynku gospodarczego czy altany znajdującej się na jego działce, a także strącanie zwisających sopli lodu.

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości, podlega karze grzywny do 1,5 tys. zł albo karze nagany. Należy także pamiętać o tym, że w przypadku gdy ktoś złamie nogę na chodniku lub posesji, właściciel nieruchomości musi wypłacić mu odszkodowanie, rentę albo zadośćuczynienie, w przeciwnym razie może wytoczyć właścicielowi proces sądowy.

Prosimy o wywiązywanie się z tego obowiązku, odśnieżone chodniki służą nam wszystkim i w znacznym stopniu zwiększają bezpieczeństwo osób pieszych oraz pojazdów poruszających się po drogach.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!