11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

W związku z narastającą lekoopornością występującą u drobnoustrojów na stosowane antybiotyki Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce przekazuje ulotkę informacyjną (do pobrania). Cel akcji ma charakter informacyjny, wynikający z coraz częstszych przypadków zakażeń, które to nie poddają się leczeniu w związku z uzyskaniem przez drobnoustroje oporności na chemioterapeutyki.

Najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest niewłaściwe stosowanie w profilaktyce i lecznictwie zwierząt tychże produktów leczniczych.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!