11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nabór deklaracji mieszkańców o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach informuje mieszkańców posiadających wyroby zawierające azbest (eternit), że można ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu. Gmina zamierza pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które przyznawane są w ramach programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.

Odbiór i utylizacja płyt azbestowych finansowane będą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu Gminy Olszewo-Borki.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykonania nowych pokryć dachowych oraz kosztów związanych z demontażem starej konstrukcji dachu.

O dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu mogą ubiegać się mieszkańcy posiadający zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujący demontaż tego pokrycia dachowego w 2018 roku.

W związku z powyższym mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani takim dofinansowaniem w 2018 roku proszeni są o złożenie w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku stosownych dokumentów, tj.:

1) deklaracja udziału w naborze o dofinansowanie (do pobrania),

2) informacja o wyrobach zawierających azbest (do pobrania),

3) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania).

W pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski tych mieszkańców, którzy posiadają już zdjęte płyty azbestowe oraz zamierzają zdjąć w terminie do dnia 30 czerwca 2018r.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wstępny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie prac polegających na usuwaniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Olszewo-Borki.

Warunkiem odebrania i przekazania eternitu do utylizacji jest otrzymanie dotacji z WFOŚiGW.

Deklaracje przystąpienia do programu rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!