11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Szkolenie dla rolników

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny zapraszają na szkolenie z zakresu upowszechniania edukacji ekologicznej i ochrony gleby wśród mazowieckich rolników. 

 

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Właściwości agrochemiczne gleby – potrzeby ich regulacji;
  2. Dlaczego należy wapnować?
  3. Aspekty praktyczne wapnowania.

Szczegółowy Program szkolenia w załączeniu.

Z uwagi na fakt, iż większość gospodarstw znajduje się na obszarach OSN (Obszarach Szczególnie Narażonych) przedstawione zostaną działania mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą azotanową.

Rolnicy, których działki położone są na Obszarach Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych obciążeni są dodatkowymi wymogami dotyczącymi prowadzenia gospodarstw rolnych, w tym związanych z hodowlą zwierząt np. budową płyt obornikowych. Dyrektywa obliguje wszystkich prowadzących działalność rolniczą na tych terenach do gospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. I tak dla zobrazowania polscy producenci rolni, zgodnie z przepisami powinni stosować ograniczone dawki naturalnych nawozów azotowych
w ciągu roku.

Rolnicy, chcący otrzymywać płatności bezpośrednie w pełnej wysokości, będą musieli spełnić standardy (minimalne wymagania) określane jako Zasada Wzajemnej Zgodności. Jest to mechanizm wiążący wysokość przyznawanych płatności ze spełnieniem przez rolnika wymogów dotyczących ochrony środowiska. Wymogi te mają szeroki zakres, a dotyczą miedzy innymi ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Powszechne stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej powinno dotyczyć całego kraju ponieważ stanowi, najlepszą metodę zapobiegania nadmiernemu zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi z rolnictwa.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 roku (piątek) o godzinie 10.00

miejsce szkolenia:

Sala wykładowa Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce,
 ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!! Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia
14 grudnia 2017 roku.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!