11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Projekty dokumentów w zakresie ochrony środowiska

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach informuje, iż firma Zakład Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA Paweł Czupryn z siedzibą: 43-450 Ustroń, ul. Gen. Sikorskiego 10, realizując postanowienia umów zawartych z Gminą Olszewo-Borki w dn. 8 sierpnia 2017r., opracowała projekty następujących dokumentów w zakresie ochrony środowiska

  1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko (projekt dokumentu do pobrania),
  2. Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki (projekt dokumentu do pobrania),
  3. Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (projekt dokumentu do pobrania),
  4. Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2032 (projekt dokumentu do pobrania).

Projekty ww. dokumentów zostały przedstawione na XLI sesji Rady Gminy Olszewo-Borki, która odbyła się w dn. 25 października 2017r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce. Prezentacji dokonał Pan Paweł Czupryn – właściciel Firmy Zakład Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA Paweł Czupryn.

Prezentacje z sesji (do pobrania)

Z projektami dokumentów można zapoznać się w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Dojazdowa 14a, 07-415 Olszewo-Borki (sala na poddaszu gimnazjum). Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dn. 20.11.2017r. (formularze zgłaszania uwag do pobrania). Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!