11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasów

Wójt Gminy Olszewo-Borki, działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 788 ze zm.), informuje, że w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Dojazdowa 14a (sala na poddaszu) od dn. 24 października 2017r. wyłożony został do publicznego wglądu na okres 60 dni projekt uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla lasów położonych na terenie Gminy Olszewo-Borki, obręb ewidencyjny Antonie.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starosty Ostrołęckiego, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!