11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

OSTRZEŻENIE 1 STOPNIA DLA GMINY OLSZEWO-BORKI

W związku z przekroczeniem w 2017 roku poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza Mazowiecki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia INFORMACJE O PRZEKROCZENIACH: Nazwa substancji: Pył zawieszony PM2,5. Obszar: województwo mazowieckie. Czas obowiązywania: do dnia 20.10.2017r.

 

Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu: Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisji spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Prognozuje się utrzymanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.

Informacja o jakości powietrza: Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl.

Środki ostrożności: W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Wrażliwe grupy ludności: Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Pył zawieszony PM2,5 może powodować: kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

Zalecenia dla ludności:

1. ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu, wysiłkowe prace fizyczne itp.

2. unikanie długotrwałego przebywania dzieci na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

3. osoby chore winny zabezpieczyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarza,

4. ograniczyć lub zaniechać palenia papierosów.

Zakazy dla ludności:

1. zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) ogrodach i terenach zieleni.

2. zakaz spalania odpadów w paleniskach.

Działania zapobiegające emisji:

  1. Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo.
  2. Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej.
  3. Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic.
  4. Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego.
  5. Ograniczenie palenia w kominkach.
  6. Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem.
  7. Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!