11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zawiadomienie Wójta Gminy Olszewo-Borki

Wójt Gminy Olszewo-Borki na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 z późń. zm.) zawiadamia, że w dniach od 18.10.2017 r. do dnia 15.11.2017 r. w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach ul. Dojazdowa 14A (poddasze gimnazjum) zostaną wyłożone do publicznego wglądu spisy inwetaryzacyjne nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi:

 

1) 60 o pow. 0, 18 ha położonej w msc. Żerań Mały, gm. Olszewo-Borki,

2) 127/1 o pow. 0,3933 ha położonej w msc. Żebry-Wierzchlas, gm. Olszewo-Borki,

3) 61/2 o pow. 0,4615 ha położonej w msc. Żebry-Chudek, gm. Olszewo-Borki,

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisach inwetaryzacyjnych mienia gminnego mogą zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej w.w terminie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!