11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

W Urzędzie Gminy zapłacisz kartą

Od lipca 2017 roku w naszym urzędzie na podstawie uchwały Nr XXXV/232/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dn. 28 czerwca 2018r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny można dokonywać płatności kartą lub telefonem w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny tytułem następujących opłat:

 

-  podatku od nieruchomości,

-  podatku rolnego,

-  podatku leśnego,

-  podatku od środków transportowych,

-  opłaty skarbowej,

-  opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa ruchu drogowego, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych).


Gmina Olszewo-Borki dn. 1 lipca 2017r. przystąpiła do programu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., a celem którego jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, takich jak urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, a także w Policji.
Uruchomienie Programu zapewni klientom możliwość wnoszenia opłat za czynności urzędowe z wykorzystaniem kart płatniczych oraz telefonów (smartfonów). Więcej o programie na stronie https://www.kir.pl/administracja/program-bezgotowkowy-dla-urzedow/informacja-o-programie/

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!