11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 i uroczyste otwarcie szkoły podstawowej w Nowej Wsi

W dniu 4 września 2017 roku uczniowie i społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi rozpoczęła w nowych warunkach lokalowych kolejny rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła Pani Halina Balcerzak Dyrektor Szkoły wraz z Wójtem Gminy Olszewo-Borki Panem Krzysztofem Szewczykiem.

      Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Mirosław Augustyniak Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki, Krzysztof Parzychowski Wicestarosta Ostrołęcki, Waldemar Pędzich Członek Zarządu  Powiatu Ostrołęckiego, Wiesław Opęchowski i Dariusz Domian Radni Powiatu Ostrołęckiego, Mariusz Popielarz Dyrektor Delegatury UMWM w Ostrołęce, Grzegorz Pragacz Zastępca Komendanta PSP w Ostrołęce, Bogdan Święcicki Komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej, Krzysztof Szymański Komendant Miejski Policji w Ostrołęce, Mirosław Grzyb Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium w Ostrołęce, Radni Rady Gminy Olszewo-Borki: Mieczysław Krukowski, Mieczysław Szelkowski, Jadwiga Nakielska, Edward Luma, Tadeusz Pysznik, Karol Kwiatek, ks Bogdan Najda Proboszcz Parafii NMP w Nowej Wsi oraz dyrektorzy szkół z terenu Gminy Olszewo-Borki, pracownicy Urzędu Gminy, a także Mirosław Grzyb projektant rozbudowy szkoły, Grzegorz Konarzewski inspektor nadzoru branży konstrukcyjno- budowlanej, Sylwester Prus przedstawiciel Konsorcjum wykonującego rozbudowę szkoły.

Galeria zdjęć

     Po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy przybyli na uroczystość wysłuchali prezentacji uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Następnie po okolicznościowych przemówieniach gości rozpoczęło się zwiedzanie budynku szkoły. Obecne  nowoczesne warunki do nauki uczniów i zabawy dla przedszkolaków zachwyciły wszystkich, a przede wszystkim najmłodszych. Nowe pomieszczenia będą służyły efektywnemu rozwojowi uczniów
i przedszkolaków oraz uprzyjemnią im pobyt w szkole.

     Rozbudowa szkoły trwała od września 2015r. Wykonano następujące prace:

1) rozbudowano część dydaktyczną dla potrzeb Przedszkola Samorządowego

2) wyposażono sanitariatów dla dzieci z oddziału przedszkolnego i personelu w budynku szkoły,

3) wybudowano zaplecze socjalne dla potrzeb kompleksu sportowego typu ,,Orlik 2012",

4) wymieniono sposób ogrzewania budynku z tradycyjnego na gazowe, wraz wybudowaniem zbiorników naziemnych na gaz płynny;

5) wykonano termomodernizację budynku;

6) zagospodarowano teren przyszkolny: wybudowano chodniki, ciągi pieszo- jezdne, opaski wokół budynku, parkingu, zamontowano małą architekturę (kosze na śmieci, stojaki rowerowe).

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!