11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Sprzątanie świata

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza wszystkich mieszkańców do włączenia się w tegoroczne Akcje Sprzątania świata.

- akcja organizowana przez Urząd Gminy w dn. 15 września 2017r. (piątek) – zbiórka o godz. 12.00 przy boisku w msc. Nakły,

- akcja organizowana przez Sołtysa wsi Antonie w dn. 23 września 2017r. (sobota), kontener na odpady ustawiony będzie przy Szkole Podstawowej, szczegółowych informacji udziela sołtys Pan Tadeusz Pysznik, nr tel. 602 605 132.

Zapraszając do udziału w akcji gwarantujemy zaopatrzenie uczestników w rękawice i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów, a także odbiór zebranych odpadów.

Sprzątanie świata – Polska to najpowszechniejsza w naszym kraju wolontariacka akcja na rzecz poszanowania środowiska. Jest ona częścią światowego ruchu, który od ponad 25 lat pod egidą UNEP (Program Środowiskowy ONZ) w trzeci weekend września jednoczy dziesiątki milionów ludzi na całym świecie w działaniach dla ochrony Ziemi.

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.

W tym roku w Polsce już po raz 24. odbędzie się Akcja Sprzątanie świata pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji jest zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.

Serdecznie zapraszamy.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!